header zomer

Vragen en feiten over stikstof

 

Waarom minder spanning verlies?
Spanningsverlies wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het diffusie-effect. Gassen hebben de eigenschap om uit een afgesloten ruimte te willen ontsnappen. Afhankelijk van het omhulsel en de gas soort zal dit met versch illende snelheden gebeuren. De "grootte" (lees eigenschappen) van de moleculen van verschillende gas soorten en de temperatuur zijn hierbij bepalend. Het zuurstofmolecuul is het "kleinste" gevolgd door koolzuur, argon en stikstof. Ook rubbers zijn luchtdoorlatend (diffuus) met als gevolg dat een band gevuld met perslucht zijn spanning verliest. Dit proces zal onder invloed van een verhoogde en aanwezige waterdamp sneller gaan.
Waarom minder bandenslijtage?
Mede door het feit dat de band langer op een juiste spanning blijft reduceert de slijtage aanzienlijk. Factor 4 minder spanningsverlies Oxidatie, kwaliteitsverlies van de band wordt veroorzaakt door zuurstofmoleculen in de spanningslucht. Banden worden tegen deze oxidatie beschermd door voeringinlagen die geacht worden het bandlichaam te vrijwaren tegen het binnendringen van deze zuurstof moleculen, vocht en vuil (wat vrijwel nooit lukt) en anti oxydanten die de taak hebben binnendringende zuurstof te onderscheppen. Hetgeen ze doen totdat ze zelf op gebruikt zijn, wat vaak al het geval is zodra de band een keer gedemonteerd is. Onafhankelijke tests tonen een mogelijke levensduur verlenging van de band tot wel 35%. Mits met het juiste percentage stikstof en bandenspanning gevuld. Stikstof is schoon, onbrandbaar, reukloos en niet giftig, de band blijft hierdoor in een optimale conditie.
Waarom brandstofbesparing?
Mede door het feit dat de band langer op een juiste spanning blijft en de rolweerstand minder / optimaal blijft. Factor 4 minder spanningsverlies dus zelf als u regelmatig uw bandenspanning corrigeert heeft u met stikstof een behoorlijke voorsprong.
Waarom minder warmteontwikkeling?
Een van de grootste voordelen zit in het minder snel warm worden van een met stikstof gevulde band ten opzichte van lucht in de band, dit komt doordat een band gevuld met stikstof beter op spanning blijft. Het in elkaar veren van een band en samendrukken van het gasmengsel veroorzaakt verhitting evenals de wrijving met het contact oppervlak. Een band gevuld met perslucht verliest 4 keer sneller zijn spanning en zal dus evenredig sneller opwarmen. Een band gevuld met stikstof op de juiste spanning zal minder in veren en dus minder snel opwarmen.
Hoezo, geen vocht, vuil of olie. In perslucht?
Indien u uw banden vult of controleert krijgt u vaak (bijna altijd) te maken met slecht uitgevoerde of onderhouden compressoren. Waterdamp door het ontbreken van drogers, restolie en vuil krijgt u er dan gratis bij. Met alle gevolgen van dien. Stikstof is schoon, droog en inert (onbrandbaar) Dus ook geen roest van metalen velgen of corrosie van licht metalen velgen.
Waarom veiliger en minder kans op klapbanden?
Een band op de juiste spanning heeft de beste wegligging en de kortste remweg. Door de gunstige invloed van stikstof hiervoor genoemd zal er minder verzwakking optreden van de band in het algemeen. Reken daarbij de bijkomstige verminderde warmteontwikkeling en het gevaar van klapbanden is aanzienlijk gereduceerd. Veiliger voor u en uw mede weggebruikers.
Milieuvriendelijk, hoezo?
Minder brandstofverbruik leidt tot minder vervuiling. Een moderne middenklasse auto heeft een CO2 emmissie van ongeveer 180 g/km en elke besparing leidt tot een vermindering van het broeikaseffect. Stikstof is daarbij schoon, onbrandbaar, reukloos en niet giftig. Stikstof draagt daarom mee aan een schoner milieu.

Het vullen met stikstof neemt een steeds grotere vlucht. Nu steeds meer grote gebruikers en autofabrikanten stikstof gaan gebruiken raken ook meer andere gebruikers overtuigd van de enorme voordelen, er kleven simpelweg geen nadelen aan. De hogere kosten van vulling worden ruimschoots gecompenseerd door de constante bandenspanning en langere levensduur van banden. Het belangrijkste is natuurlijk het feit dat een juiste bandenspanning essentieel is en dat het vullen met stikstof geen enkele zin heeft als het niet nauwkeurig gebeurt. De juiste spanning en het juiste percentage stikstof! 

Waarom vullen we banden met stikstof?


  • Minder spanningsverlies! Luchtverlies wordt met factor 4 verminderd
  • Minder aan slijtage onderhevig zijn.
  • Langere levensduur 25 tot 35%
  • Minder brandstof gebruik 2-5%
  • Minder warmteontwikkeling bij zware belasting of hoge snelheid
  • Veiliger en minder kans op klapbanden
  • Geen vocht, vuil of olie in de banden van slecht werkende compressoren
  • Geen roest of corrosie aan de velgen
  • Milieuvriendelijk

Waarom minder spanning verlies?


Spanningsverlies wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het diffusie-effect. Gassen hebben de eigenschap om uit een afgesloten ruimte te willen ontsnappen. Afhankelijk van het omhulsel en het soort gas zal dit met verschillende snelheden gebeuren. De "grootte" (lees eigenschappen) van de moleculen van verschillende soorten gas en de temperatuur zijn hierbij bepalend. Het zuurstofmolecuul is het "kleinste" gevolgd door koolzuur, argon en stikstof. Ook rubbers zijn luchtdoorlatend (diffuus) met als gevolg dat een band gevuld met perslucht zijn spanning verliest. Dit proces zal onder invloed van een verhoogde en aanwezige waterdamp sneller gaan.

Waarom minder bandenslijtage?


Mede door het feit dat de band langer op een juiste spanning blijft reduceert de slijtage aanzienlijk. Factor 4 minder spanningsverlies. Oxidatie, kwaliteitsverlies van de band wordt veroorzaakt door zuurstofmoleculen in de spanningslucht. Banden worden tegen deze oxidatie beschermd door voeringinlagen die geacht worden het bandlichaam te vrijwaren tegen het binnendringen van deze zuurstof moleculen, vocht en vuil (wat vrijwel nooit lukt) en anti oxydanten die de taak hebben binnendringende zuurstof te onderscheppen. Hetgeen ze doen totdat ze zelf op gebruikt zijn, wat vaak al het geval is zodra de band een keer gedemonteerd is. Onafhankelijke tests tonen een mogelijke levensduur verlenging van de band tot wel 35%. Mits de band met het juiste percentage stikstof gevuld is en de juiste bandenspanning heeft. Stikstof is schoon, onbrandbaar, reukloos en niet giftig, de band blijft hierdoor in een optimale conditie.

Waarom brandstofbesparing?


Mede door het feit dat de band langer op een juiste spanning blijft en de rolweerstand optimaal blijft, factor 4 minder spanningsverlies. Zelfs als u regelmatig uw bandenspanning corrigeert heeft u met stikstof een behoorlijke voorsprong.

Waarom minder warmteontwikkeling?


Een van de grootste voordelen zit in het minder snel warm worden van een met stikstof gevulde band ten opzichte van een met lucht gevulde band. Dit komt doordat een band gevuld met stikstof beter op spanning blijft. Het in elkaar veren van een band en samendrukken van het gasmengsel veroorzaakt verhitting, evenals de wrijving met het contact oppervlak. Een band gevuld met perslucht verliest 4 keer sneller zijn spanning en zal dus evenredig sneller opwarmen. Een band gevuld met stikstof op de juiste spanning zal minder in veren en dus minder snel opwarmen.

Hoezo, geen vocht, vuil of olie in perslucht?


Indien u uw banden vult of controleert krijgt u vaak (bijna altijd) te maken met slecht uitgevoerde of onderhouden compressoren. Waterdamp door het ontbreken van drogers. Restolie en vuil krijgt u er gratis bij, met alle gevolgen van dien. Stikstof is schoon, droog en inert (onbrandbaar). Dus er ontstaat ook geen roest bij metalen velgen of corrosie op licht metalen velgen.

Waarom veiliger en minder kans op klapbanden?


Een band op de juiste spanning heeft de beste wegligging en de kortste remweg. Door de gunstige invloed van stikstof zal er minder verzwakking optreden van de band in het algemeen. Reken daarbij de verminderde warmteontwikkeling en het gevaar van klapbanden is aanzienlijk gereduceerd. Veiliger voor u en uw medeweggebruikers.

Milieuvriendelijk, hoezo?


Minder brandstofverbruik leidt tot minder vervuiling. Een moderne middenklasse auto heeft een CO2 emmissie van ongeveer 180 g/km en elke besparing leidt tot een vermindering van het broeikaseffect. Stikstof is daarbij schoon, onbrandbaar, reukloos en niet giftig. Stikstof draagt daarom bij aan een schoner milieu.